De visie van FrieslandCampina inzake Duurzaam Ondernemen

Sustainability over generations

Melk verbindt generaties. FrieslandCampina stelt zich tot doel om op een constructieve manier bij te dragen aan het veranderingsproces naar een meer duurzame toekomst en grotere voedselzekerheid. In denken en doen willen wij verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin huidige én toekomstige generaties werken en leven.

Overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van FrieslandCampina en zijn een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien. We hebben ons integraal MVO-beleid zichtbaar gemaakt in het ‘MVO-strategiehuis’. Alle componenten waaruit het MVO-beleid bestaat, komen bij elkaar in de vorm van een solide bouwwerk, geconstrueerd op basis van een doordachte visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en met oog voor langdurige waarde creatie voor alle belanghebbenden.


We hebben 4 hoofdthema’s bepaald, die de basis vormen waarop het MVO beleid van het bedrijf is gebouwd:
 

FrieslandCampina Foodservice hecht ook zeer groot belang aan kwaliteit en zijn (lage) impact op het milieu, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden en brandpreventie.


FrieslandCampina Corporate Rapporten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het huidige rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, net als eerdere rapporten van FrieslandCampina hierover kan u terugvinden op de FrieslandCampina website.

Bekijk alle rapporten over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen