Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de sites van FrieslandCampina Professional is met grote zorg samengesteld. FrieslandCampina Professional kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op sites van FrieslandCampina Professional. FrieslandCampina Professional streeft er naar haar sites permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de sites kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Terms of Conditions

Elke communicatie of elk materiaal dat u via de site - via e-mail of welke vorm dan ook - aan ons doorgeeft zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of informatie van andere aard, zullen als niet-confidentieel en niet-vertrouwelijk behandeld worden. Alle aan ons doorgegeven informatie mag door FrieslandCampina Professional voor welke doeleinden dan ook gebruikt worden en is vrij van rechten in tijd en ruimte. Verder mag FrieslandCampina Professional alle via de site gecommuniceerde ideeën, concepten, know-how en/of technieken voor alle doeleinden gebruiken, inclusief doch niet limitatief voor de ontwikkeling, productie en/of marketing van producten en productconcepten. Met het doorgeven van data via onze website gaat u expliciet akkoord met mogelijke verzending van deze gegevens over de landgrenzen heen. Alle websites van FrieslandCampina Professional vallen onder het Belgische recht.

Tracking technology

FrieslandCampina Professional maakt gebruik van 'cookies' om informatie over o.a. uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en het gebruik van onze websites in kaart brengen. 'Cookies' helpen ons om onze websites te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten FrieslandCampina Professional of haar divisies gebruikt worden en nooit voor ongevraagde communicatie van welke aard ook. Klik hier voor meer informatie m.b.t. het cookiebeleid.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op één van onze sites invult, zullen niet gebruikt worden voor direct marketing of ongevraagde opvolgingscommunicaties tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wij zullen deze data enkel gebruiken voor interne doeleinden binnen de FrieslandCampina Professional groep. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De sites van FrieslandCampina Professional bevatten links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.